QPASS är en tjänst för allmänheten som har tänkt att besöka Koriander i Karlstad, Sverige. QPASS är ett varumärke som ägs av Capital Conquest AB (publ) org.nr. 556934-3469 och Koriander är ett varumärke som ägs av Kapril i Karlstad org.nr. 556696-2725.
För att kunna använda QPASS måste användaren ha ett Facebook konto, målet med tjänsten är att underlätta för besökarna och personalen att hantera entrén och insläppet.
Vi har valt att använda oss utav Facebook som inloggningsmetod för att öka säkerheten av vår tjänst och hoppas kunna öka tryggheten hos våra användare samt minimera känslig information på våra servrar.

Tjänsten är gratis att använda och är ett samarbete i koncernen för att underlätta kommunikationen mellan våra gäster och personalen på restaurangen. Avgifter kan uppstå väl på plats på restaurangen i form av entré, mat & dryck samt andra tjänster som erbjuds. Vi säljer inte era uppgifter eller delar era uppgifter med någon 3:e part. Skulle någon 3:e part begära uppgifter så kommer vi att kontakta er för att få ert godkännande.

Allt material på webbplatsen tillhör QPASS, dess underleverantörer och/eller licensgivare. Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll från QPASS utan skriftlig tillstånd från QPASS. Prisspecifikationer och annan information på webbplatsen tillgängliggörs av QPASS, information kan komma att ändras. Alla åtgärder som användare vidtar med anledning av information tillhandahållen via webbplatsen sker helt på användarens eget ansvar. QPASS ansvarar inte för någon form av skada eller förlust på grund av användarens mellanhavanden. QPASS ansvarar inte heller för skador som föranletts av att användaren använt information som finns på webbplatsen eller av att information inte funnits tillgänglig. I de fall QPASS hänvisar (länkar) till en webbplats som tillhör tredje part är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och QPASS frånsäger sig allt ansvar för sådan tredje parts webbplats och sådan tredje parts eventuella personuppgiftsbehandling.